банков трансфер

За да извършите плащането чрез банков превод, е необходимо да се използват следните координати:

Бенефициент: Митрово S.R.L
Банк: Intesa Sanpaolo
IBAN код: IT54W0306912131100000012734
BIC код: bcititmm 
Причинно -следствена връзка: нчовешки ред

Преди да продължите с плащането, е важно да получите имейл за потвърждение, за да поемете отговорност за поръчката.

Банковата практика предвижда, че трансферът, извършен за кредитиране на текущата сметка на бенефициента ( Митрово S.R.L ) Не преди 3/5 работни дни от нейното изпълнение.
Украсете 10 дни от датата на приемане на поръчката (дата, на която се получава потвърждението на поръчката по имейл), без да е получил кредита на банковия превод, Mitrovo.com ще отмени поръчката.