Σημάδι

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία, η πληρωμή γίνεται στον ταχυμεταφορέα κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος που αγοράστηκε: στο ποσό του προϊόντος και της αποστολής πρέπει να προστεθεί 4,99 ευρώ ως συνεισφορά σε μετρητά κατά την παράδοση.

Η πληρωμή πρέπει να γίνεται μόνο με τραπεζογραμμάτια ή νομίσματα απευθείας στον ταχυμεταφορέα. Μόνο τα ακριβή ποσά γίνονται αποδεκτά, που αντιστοιχούν στο ποσό της παραγγελίας: δεν υπάρχει επιστροφή.

Οι κυκλικοί ή τραπεζικοί έλεγχοι δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Οι πληρωμές σε μετρητά θα γίνουν αποδεκτές εντός του κατωφλίου των € 4.99,99.

Διακοσμήστε 10 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας (ημερομηνία κατά την οποία η επιβεβαίωση της παραγγελίας λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χωρίς να έχει λάβει την επιβεβαίωση για τα μετρητά κατά την παράδοση, το Allingro θα ακυρώσει την παραγγελία.